یاتاقان محوری

 اطلاعات محصول:

این واشرها قابلیت تحمل نیروهای محوری را دارد. همچنین این واشرها از نوار، راد (میله) و لوله تولید می گردند.

در ابعاد و شکل های مختلف بنابر درخواست قابل تامین است.

1-کاربرد محصول:

مورد استفاده در صنعت خودرو

مورد استفاده در تجهیزات دوار

2- مزایای محصول: 

قابلیت روغن کاری

مقاومت بالا در برابر خوردگی

مقاومت بالا در برابر تنش های مکانیکی

مقاومت بالا در برابر تنش های حرارتی

3- مواد تشکیل دهنده:

این یاتاقان ها از مس و آلیاژهای مس قابل تامین است.

4– انواع محصول:

-سطوح پشت و رو صاف

-یکی از سطح دارای شیار به منظور روغن کاری

-سوراخ دار

-ترکیبی از موارد بالا