مبدل حرارتی Pool Heater

 اطلاعات محصول:

این نوع مبدل از کویل های مارپیج برای بیشینه کردن میزان سطح انتقال حرارت تشکیل شده است.

کاربرد محصول:

این مبدل ها به طور عمده برای گرم کردن آب در استخرها و همچنین تامین آب گرم مصارف خانگی مورد استفاده قرار می گیرد.