مبدل حرارتی Water Heater

اطلاعات محصول:

این نوع مبدل به دو صورت تک ردیف فین مارپیچ و یا ردیف های چندگانه فین مارپیچ با قطر خارجی زیاد (مساحت سطح بالا) به صورت فشرده تولید شده است.

1-کاربرد محصول:

این نوع مبدل برای تولید آب گرم خانگی به کار می رود.

2- مزایای محصول: 

لوله های این نوع مبدل بنا به درخواست به صورت های نواری، بدون فین و فین دار موجود است.

لوله های این مبدل بنا به درخواست در شعاع های مختلفی قابل تولید است.

لوله های این مبدل قابل خم شدن می باشند.