میله

میله ها و میله های مقطعی توزیعی توسط شرکت فلزاب کاربرد وسیعی در اتصالات صنایع بهداشتی، توپی قفل ها و قطعات ماشینکاری شده در مهندسی مکانیک دارد.

علاوه بر مس و آلیاژهای مس نظیر برنج، نیکل نقره و برنز، میله های با سطح مقطع دایره و شش ضلعی و دیگر مقاطع از آلیاژهای خاص متناسب با نیاز مشتری و کاربرد قابل تامین است. محدودیتی در زمینه ابعاد و شکل مقاطع نیز وجود ندارد.

Rods and Sectional Tods