میله های مقطعی

7
5
6

 اطلاعات محصول:

این مقاطع به دو صورت توخالی و توپر با شکل های مختلف موجود می باشند.

1-کاربرد محصول:

مورد استفاده در صنعت برق

مورد استفاده در بهینه سازی حرارتی

مورد استفاده در busbar ها

مورد استفاده در ترمینال های الکترونیکی

مورد استفاده در سوئیچ های الکترونیکی

مورد استفاده در ابر رساناها

مورد استفاده در ژنراتورها

مورد استفاده در موتورها

مورد استفاده در دستگاه های الکترومغناطیسی

مورد استفاده در ترانسفورمرها

2- مزایای محصول: 

هزینه مناسب

قابلیت تبدیل به شکل های دلخواه

کاسته شدن هزینه های فرآیند

قابلت حمل آسان

هدایت حرارتی و الکتریکی بالا

3- مواد تشکیل دهنده:

این مقاطع از مس و آلیاژهای مس (به ویژه حاوی نقره)ساخته شده اند.

4- نحوه تحویل:

-به صورت توپر

-به صورت توخالی