تسمه آبکاری شده با قلع

 اطلاعات محصول:

این تسمه ها توسط قلع خالص و یا آلیاژ SnAg پوشش دهی شده اند.

1-شرایط عملکرد:

قابلیت استفاده از دمای 40- تا دمای 170 درجه سانتیگراد

2-کاربرد محصول:

مورد استفاده در رابط ها

مورد استفاده در سرکابل ها

مورد استفاده در تجهیزات اتصال به زمین

مورد استفاده در سپر های الکترومغناطیسی

مورد استفاده در بدنه باتری ها

3- مزایای محصول: 

سختی کم

شکل پذیری مناسب

تنش های پایین

قابل لحیم با مواد حاوی سرب یا عاری از سرب

4- مواد تشکیل دهنده:

این تسمه ها از مس و آلیاژهای مس ساخته شده اند.

5- نحوه تحویل:

-به صورت coil

-به صورت کویل های پیچیده شده (Traverse-Wound)

-به صورت Multi-coil

6- استاندارد مبنای سیستم کنترل کیفیت:

DIN EN ISO 9001