لوله

شرکت فلزاب قادر به تامین لوله های با کیفیت بالا، ساخته شده از مواد و آلیاژهای بسیار مناسب در ابعاد و هندسه های مختلف می باشد. انواع لوله های صنعتی، تاسیساتی، ساختمانی و فین دار توسط این شرکت تامین می گردند.

نمونه های سفارشی نیز بنا به کاربرد قابل تامین است.