لوله های مقطعی

 اطلاعات محصول:

لوله های مقطعی از لوله های با سطح مقطع دایروی، اکسترود شده و یا کشیده شده ساخته می شوند.

1- شرایط کارکرد:

ماکزیمم استحکام کششی: تا 600 نیوتن بر میلیمتر مربع

2کاربرد محصول:

  • مورد استفاده در صنعت الکترونیک
  • مورد استفاده در صنعت لوله کشی
  • مورد استفاده در ساخت نوشت افزارها و آلات موسیقی
  • مورد استفاده در صنعت پزشکی
  • مورد استفاده در صنعت خودرو

3مزایای محصول: 

  • ضخامت دیواره یکنواخت (مناسب برای اندازه گیری فشار)
  • وزن پایین
  • قابل تامین در ساختارهای پیچیده مختلف
  • توان مکانیکی مناسب
  • هزینه مناسب

4- مواد سازنده:

لوله های مقطعی از مواد مسی، برنج بدون سرب، برنز و نیکل نقره ساخته می شوند.