فلزاب فعال فناور محیط زیست

راه حل های فلزاب برای فناوری محیط زیست

فناوری ها و مواد شیمیایی تخصصی تصفیه آب و پساب صنعتی

پلی آلومینیوم کلراید و پلی الکترولیت آنیونی و کاتیونی

ضد کف سیلیکونی، سیلیکونی خوراکی،الکلی و روغنی

معادن

صنایع آهن و فولاد

صنایع خمیر و کاغذ

صنایع غذایی

صنایع خودروسازی

شهرک های صنعتی

صنایع شیمیایی

درباره فلزاب

فناوری روز

مشاوره قبل از فروش

خدمات پس از فروش

آموزش در ایران و آلمان

انبار

نقش فلزاب در حفظ محیط زیست

آزمایشگاه

ممیزی