آموزش در ایران و آلمان

مهمترين و حياتي‌ترين دارايي هر سازمان، نيروي انساني كارآمد آن سازمان است به نحوی که كيفيت و توانمندي نيروي انساني، مهمترين عامل بقاء و حيات سازمان است. مسلما یکی از ارکان ارتقا کیفیت نیروی انسانی آموزش است که در همین راستا شرکت فلزاب با همکاری شرکت آلمانی خود دوره های آموزشی استفاده از سیستم های تصفیه آب و پساب را با حضور مهندسان فنی طراح سیستم برگزار می کند و پس از آن نیز هر ساله دوره هایی برای بروز رسانی اطلاعات و رفع ابهامات احتمالی تشکیل می دهد.