انبار

شرکت فلزاب علاوه بر دفتر فروش مرکزی دارای 18000 متر مربع انبار مواد و مرکز فناوری در شریف آباد تهران در مجاورت شهرک صنعتی عباس آباد و علی آباد می باشد

برای توزیع سریع مواد مصرفی تصفیه پساب صنایع، شرکت فلزاب انبار بزرگی مملو از مواد شیمیایی پرمصرف را در کنار تک سنتر خود دارد

این انبار بطور مستمر از تولیدات جدید آلمان شارژ می گردد و مواد شیمیایی تولید جدید در دسترس مشتریان قرار دارد