شهرک های صنعتی

مختصری از وضعیت شهرک‌های صنعتی

بر اساس گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی تا پایان خرداد سال 1395 تعداد 850 شهرک صنعتی مصوب و 778 شهرک صنعتی در حال بهره‌برداری وجود دارد. که از این تعداد تنها 187 شهرک و ناحیه صنعتی دارای تصفیه‌خانه در حال بهره‌برداری، 22 شهرک و ناحیه تصفیه‌خانه در حال ساخت و 46 شهرک و ناحیه صنعتی تصفیه‌خانه در حال بهره‌برداری دارند.

مشکلات محیط زیستی پساب حاصل از شهرک‌های صنعتی

گسترس شهرک های صنعتی به عنوان یک بخش جدایی ناپذیر استراتژی های توسعه اقتصادی و صنعتی در بسیاری از کشورهای دنیا می‌باشد. با این حال اثرات محیطزیستی ناشی از تمرکز تعداد زیادی از صنایع مختلف در یک منطقه کوچک می‌تواند یک تهدید و خطر جدی برای طرح توسعه پایدار هم برای مناطق محلی و هم جهانی باشد.

تجربه ایجاد شهرک‌های صنعتی در کشور‌های توسعه یافته نشان می‌دهد که اگر شهرک‌های صنعتی درست مدیریت شوند و مشکلات محیط زیستی ایجاد نکنند،  می‌توانند نقش قابل توجهی در توسعه اقتصادی و صنعتی و همچنین شهری و منطقه‌ای ایفا کنند.  در شهرک‌های صنعتی بجای آنکه هر واحد صنعتی یک تصفیه‌خانه داشته باشد و هزینه‌ای جداگانه محتمل و فضای متمایزی اشغال کند،  یک تصفیه‌خانه مرکزی احداث می‌شود و کل فاضلاب واحدها جمع آوری و به آنجا منتقل می‌شود. اما وجود این تصفیه‌خانه مرکزی تاجایی معنا پیدا می‌کند که پساب حاوی رنگ،  مواد سمی، مواد ضد عفونی کننده، فلزات سنگین و موادی از این قبیل که کیفیت پساب صنعتی را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و اصطلاحا به آن شوک وارد می‌کنند، با پیش تصفیه،  کنترل شده و سپس به تصفیه خانه مرکزی منتقل شود.

فناوری‌های ارائه شده توسط شرکت فلزاب در بخش شهرک‌های صنعتی

  • انجام مطالعات امکان‌سنجی و  طرح جامع تصفیه آب و پساب  (Feasibility Study of WTP & WWTP)

  • ارائه سیستم‏های پیش تصفیه مناسب برای واحدهای صنعتی دارای بار آلایندگی بیش از حد مجاز استاندارد تصفیه‌خانه مرکزی

  • سیستم تصفیه‌خانه مرکزی با قابلیت رساندن آب خروجی به استانداردهای محیط زیست و بازگرداندن آب به خط تولید واحدهای صنعتی