خودرو

مختصری از وضعیت صنعت خودروسازی

صنعت خودروسازی ایران، پس از صنعت نفت بزرگ‌ترین صنعت تولیدی در ایران است و بر اساس چشم اندار صنعت خودرو در افق 1404 “دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودروی منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان از طریق رقابت پذیری مبتنی بر توسعه فناوری” مورد توجه مسئولان است.

مشکلات محیط زیستی پساب حاصل از این صنعت

صنایع خودروسازی یکی از منابع عمده و متمرکز ورود فاضلاب های حاوی موادآلاینده به محیطزیست به شمار می روند در این صنعت آب  به منظور اهداف مختلفی از جمله جوشکاری، سالن رنگ قطعات خودرو و حمام های آبکاری و پوشش دهی قطعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدین ترتیب پساب هر مرحله حاوی نوع خاصی از مواد قلیایی، اسیدی و فلزات سنگین می باشد که برای محیط زیست آلاینده می باشند. در بررسی‌های به عمل آمده از قسمت‌های مختلف صنایع خودروسازی مشخص گردید که قسمت عمده فاضلاب‌های این صنعت ناشی از سالن‌های رنگ است، این پساب شامل آلاینده‌هایی چون رنگ‌هاي حاوي فلزات سنگين، حلال‌هاي مختلف نظير تينر و انواع تركيبات قليايي و اسيدي است.

فناوری‌های ارائه شده توسط شرکت فلزاب در بخش صنایع خودروسازی

  • تصفیه پساب رنگ های پایه آب و پایه حلال با فرایند زیست پالایی Kleer Aid

  • حذف بوهای نامطبوع

  • پیش تصفیه رنگ

  • تصفیه پیشرفته پساب فرآیندهای مختلف خط رنگ

  • تنظیم و کنترل پارامترهای فیزیکی شیمیایی آب ورودی