شیمیایی

مختصری از وضعیت صنایع شیمیایی

مواد شیمیایی یكی از بنیادی‌ترین ضرورت‌های صنایع است به همین دلیل صنایع شیمیایی، بخش عمده‌ای از اقتصاد صنعتی را در جهان و بالتبع در ایران تشكیل می‌دهند و مواد ارزشمندی نظیر داروهای سنتزی، لاستیك‌ها، پلاستیك‌ها، رنگ‌ها، مواد ساختمانی، كودهای شیمیایی، الیاف سنتزی و انواع دیگر مواد ارزنده مهم را عرضه می‌کنند.

به طور کلی صنایع شیمیایی به سه بخش عمده تقسیم می‌شوند:

مواد شیمیایی پایه كه برای تولید مواد پیچیده‌تر به كار می‌روند.

مواد شیمیایی حد واسط یا میانی مثل مواد پلاستیكی و الیاف كه برای تولید مواد نهایی به كار می‌روند.

مواد شیمیایی آماده مصرف نظیر كودهای شمیایی، حشره‌كش‌ها، رنگ‌ها و داروها.

مشکلات محیط زیستی پساب حاصل از این صنعت

پساب صنایع شیمیایی یکی از خاص‌ترین پساب‌های صنعتی می­باشد، و به همین دلیل فرایند تصفیه پساب نیز برای هر یک از واحدهای تولید مواد شیمیایی،  متفاوت است و برای هر واحد بسته به ماهیت پساب، آب شیرین، فرایند مورد نیاز و مقررات محیط زیست جهت تخلیه متفاوت است. به طور کلی این نوع پساب‌ها دارای درصد بالایی مواد شیمیایی، فلزات سنگین با درصد سمیت بالا،  مواد فرار و سایر ترکیبات آلی خاص می باشند.

فناوری‌های ارائه شده توسط شرکت فلزاب در بخش صنایع شیمیایی

  • بازیافت 100% آب از پساب (ZLD)

  • سیستم تصفیه پساب پیشرفته با تکید بر روشﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺘﺤﺮک (MBBR)

  • طراحی و مهندسی سیستم های ترکیبی تصفیه پساب

  • تامین آب فرآیندی