غذا و نوشیدنی

مختصری از وضعیت صنایع غذایی

صنایع غذایی کشور با مصرف بیش از 24 درصد کل آب صنعتی در جایگاه نخست گروه های مختلف صنعتی قرار دارد. در این میان صنایع قند با مصرف بیش از 18 درصد آب صنعتی و تولید 34 درصد بار کل آلی صنایع کشور، توجه بیشتری را می طلبد .مقایسه مقادیر آب مصرفی در کارخانه های قند کشور، با همین صنعت در سایر کشورهای جهان نشان می دهد که این کارخانه ها به طور متوسط بیش از 2 تا 10 برابر بیشتر آب مصرف می کنند.

مشکلات محیط زیستی پساب حاصل از این صنعت

مصرف آب در صنایع غذایی جزء تفکیک ناپذیری از فرآوری محصولات این صنعت می باشد که میزان مصرف بر اساس فرآیند تولید و سطح فن آوری مورد استفاده متفاوت است، از جمله مصارف آب این صنایع می‌توان به انتقال مواد اولیه، آب کشی و شستشو، سرد کردن محصولات، تهویه مطبوع اشاره کرد. از طرفی اکسیژن خواهی شیمیایی و زیستی بالا باعث مشکلاتی در تصفیه فاضلاب این صنایع می‌شود که این امر لزوم تمایز روش های تصفیه فاضلاب این صنایع را بیش از پیش بیان می‌کند. پساب های این دسته از صنایع با نوسانات جریان و غلظت روزانه و گاهی فصلی مواجه است.

فناوری های ارائه شده توسط شرکت فلزاب در بخش صنایع غذایی

  • روش های نوین تامین کیفیت اب ورودی

  • سیستم های تصفیه پساب بیولوژیک پیشرفته

  • عدم رخ دادن پدیده بالکینگ لجن در سیستم

  • تضمین فاقد بو بودن سیستم های پیشنهادی

  • حذف نیتروژن، فسفر و رنگ

  • فرآیندهای غشایی

  • کاهش حجم لجن