فناوری روز

شرکت فلزاب در راستای ارتقا فناوری های تصفیه آب و پساب مورد استفاده در ایران با بررسی شرکت های تامین کننده در اروپا و به ویژه آلمان در طول یکسال و مکاتبه با آنها، شرکت در نمایشگاه بین المللی ایفات (IFAT) و برگزاری جلاسات متعدد در ایران و اروپا در نهایت با انتخاب پارتنر خود، فناوری‏های  روز دنیا (State of the Art) را متناسب با پساب چرخه کار هر صنعت (Tailor Made) معرفی، راه اندازی و پشتیبانی می کند.