مشاوره قبل از فروش

خدمات قبل از فروش در بخش مواد شیمیایی تصفیه آب و پساب موارد زير را شامل مي گردد:

 • ارسال فرم محصولات شیمیایی

 • بررسي در خواستهاي مشتريان و ارزيابي و شناخت نياز ها و انتظارات واقعي آنان .

 • معرفی مناسبترین محصول شیمیایی

 • ارسال نمونه محصول، MSDS و دیتا شیت

 • بازديدهاي قبل از سفارش (Pre order visits) توسط کارشناس پشتيباني فني

 

خدمات قبل از فروش در بخش طراحی سیستم های تصفیه پساب موارد زير را شامل مي گردد:

 • ارسال فرم مشخصات پساب

 • بررسي در خواستهاي مشتريان و ارزيابي و شناخت نياز ها و انتظارات واقعي آنان .

 • ارائه اطلاعات فني و تخصصی در خصوص فناوری مناسب

 • ارسال رفرنس های انجام شده در زمینه فناوری پیشنهادی

 • بازديدهاي قبل از سفارش ( Pre order visits ) توسط کارشناس پشتيباني فني

 • امکان بازدید مشتریان از نمونه طرح های راه اندازی شده در ایران، آلمان و سایر کشور های اروپا