ممیزی

هدف از ارزیابی و ممیزی پیش از اجزای طرح بررسی وضعیت فعلی تصفیه خانه و آشنایی با واحدها و روند تولید پساب جهت  ارتقاء کیفی بهره برداری تصفیه خانه می باشد . شاخص های مهم مورد بحث که نیاز به ممیزی و ارزیابی دارد :

بررسی دبی فاضلاب ورودی و خروجی از بخش های مختلف سیستم تصفیه پساب  در ساعت و ماه­های مختلف

مقایسه پارامترهای کیفی فاضلاب و مقایسه آن با استانداردها

بررسی هزینه های مختلف بهره برداری، انرژی و پرسنلی در روش­ های مختلف تصفیه پساب

 

هدف از ممیزی در بخش مواد تخصصی شیمیایی تصفیه آب و پساب شناسایی مواد شیمیایی فعلی مورد مصرف و عوامل عدم مقبولیت آن در سیستم است، تا بتوان علت های ضعف را شناسایی کرد و محصولی پیشنهاد کرد که بتواند جوابگوی خواسته های مشتریان باشد.

به تاثیرات و پیامدهای فرآیندها و محصولات خود برمحیط زیست بیاندیشیم ،
آنها را شناسایی کنیم و در برابر آن مسئول باشیم