منعقد کننده و لخته ساز

پلی آلومینیوم کلراید

پلی آلومینیوم کلراید PAC  با خلوص 40% مورد استفاده در فرآیند تهیه آب آشامیدنی و تصفیه پساب، دارای تائیدیه از FDA و BfR

 

پلی الکترولیت

كاتيون يا آنيون متصل به پيكره شيميايي پلي آكريل آميد تعيين كننده نوع بار فعال پليمر می‌باشد  که بر این اساس پلیمرها با توجه به خصوصیات به سه دسته بارهای مثبت (cationic)، منفی (anionic) و بدون بار (non-ionic) تقسیم می‌شوند. وزن مولکولی و شدت بار پلی الکترولیت‌ها در فعالیت آنها تاثیر بسزایی دارد.

مزایای دوز مصرف کم مواد آلمانی : قیمت تمام شده کم و قابل رقابت با مواد ارزان قیمت موجود در بازار

 میزان خرید کم و درنتیجه  هزینه حمل و نقل کمتر و فضای کم انبار داری