کاتیونی

پلي الكتروليت كاتيوني (Cationic Polyelectrolyte)

 

كوپليمرهاي آكريل آميد به همراه مونومرهاي كاتيوني بوده كه باعث ارتقاء بار مثبت در اين دسته از پليمرها مي‌شوند و پس از انحلال در آب، محلول با خاصيت باري مثبت ايجاد مي‌كنند.

 

كاربرد:

پلي الكتروليت‌ها با افزايش سرعت ته نشيني مواد معلق، افزايش ابعادي و تراكم مواد ته نشين شده راندمان فيلتراسيون  و جداسازي را افزايش داده و باعث ارتقاء كيفيت فرآيند و كاهش قابل ملاحظه كدورت نهايي مي‌شوند.

FL-1-29

شکل ظاهری: جامد

وزن مولوکلی: بسیار بالا

چگالی حجمی: 1/03

درصد مواد جامد: 43

pH : 7

دمای نگهداری: 0 – 35 درجه سانتیگرد

مدت زمان ماندگاری: 6 ماه