کف زدا و ضد کف

ضدکف و کف زدا (انتی فوم)در چهار پایه اصلی : سیلیکونی، الکلی ، خوراکی و روغنی

کف در فرایندهای صنعتی مشکلات جدی مانند اختلال در پوشش‌دهی سطح یا ممانعت از پرشدن کامل کانتینرها یا مشکلات سرریز شدن محتویات آن‌ها را به وجود می‌آورد.به طور عموم، دفومر به گونه‌ای انتخاب می‌شود که در مخلوط کف نامحلول باشد و خواص فعال سطحی داشته باشد. از مشخصه‌های ضروری دفومر، داشتن ویسکوزیتهْ پایین است تا به سرعت در سطح کف پخش شود.

نکته مهم: این مواد هم خاصیت آنتی فومی و هم خاصیت دفومری دارد یعنی هم می تواند از ایجاد کف جلوگیری کرده و هم کف ایجاد شده را محو نماید.

مزایای دوز مصرف کم مواد آلمانی : قیمت تمام شده کم و قابل رقابت با مواد ارزان قیمت موجود در بازار

 میزان خرید کم و درنتیجه  هزینه حمل و نقل کمتر و فضای کم انبار داری