پایه الکلی

%da%a9%d9%81-%d8%b2%d8%af%d8%a7-%d8%b3%db%8c%d9%84%db%8c%da%a9%d9%88%d9%86%db%8c1
%da%a9%d9%81-%d8%b2%d8%af%d8%a7-%d8%b3%db%8c%d9%84%db%8c%da%a9%d9%88%d9%86%db%8c2
%da%a9%d9%81-%d8%b2%d8%af%d8%a7-%d8%b3%db%8c%d9%84%db%8c%da%a9%d9%88%d9%86%db%8c3

اطلاعات محصول

 

نوع محصول

کف زدا پایه الکلی بر مبنای الکل چرب بهبود یافته بسیار فعال

 

کاربرد محصول

مورد استفاده در سیستم های آبی و غیر آبی و در صنایع مدارچاپی و آبکاری

 

مزایای محصول

انطباق با قوانین (REACH) ” ثبت، ارزیابی، صدور مجوز و محدودیت مواد شیمیایی”    

تامین این محصول همراه با ایران کد و گواهی مبدا 

پشتیبانی مشتریان توسط کارشناسان متخصص ایرانی و آلمانی

 

 بسته بندی

کیسه های 25 ، 100، 750 و 1000کیلویی