پایه سیلیکونی

اطلاعات محصول

 

نوع محصول:

کف زدا سیلیکونی بسیار فعال بر پایه دی متیل پلی سیلوکسان و سیلان ها

 

کاربرد محصول:

مورد استفاده در سیستم های آبی و غیر آبی و در صنایع کاغذسازی، شیمیایی، پتروشیمی، نساجی و چرم سازی

 

مزایای محصول:

انطباق با قوانین (REACH) ” ثبت، ارزیابی، صدور مجوز و محدودیت مواد شیمیایی”    

عدم افزایش میزان COD مایع کف کننده

تامین این محصول همراه با ایران کد و گواهی مبدا 

پشتیبانی مشتریان توسط کارشناسان متخصص ایرانی و آلمانی

فاقد ترکیبات سمی و دوستدار محیط زیست

 

بسته یندی: 

کیسه های 25 ، 100، 750 و 1000کیلویی