آزمایشگاه و مرکز فناوری

photo_2016-08-01_12-38-59

شرکت فلزاب با دارا بودن آزمایشگاه مجهز و دسترسی به 18 مرکز فناوری و 11 واحد (R&D)در سراسر دنیا قادر است با مشتریان خود یک فضای همکاری حرفه ای ایجاد نماید و با استفاده از آزمایشات و شبیه سازی، تکنولوژی های متمایز و پایدار را  انتخاب و پیاده نماید.

شرکت فلزاب در صدد راه اندازی تک سنتر در ایران می باشد.