آموزش در ایران و آلمان

شرکت فلزاب با دارا بودن امکانات  آموزش و دسترسی به دانش فنی روز، فرایندهای جدید را به مشتریان خود در ایران و اروپا آموزش می دهد.

بسته های آموزشی فلزاب

  • بسته A : آموزش اولیه آبکاری ، تست های آزمایشگاهی

  • بسته B : آموزش پیشرفته در ایران بوسیله استادان ایرانی یا آلمانی راه اندازی ، رفع مشکل و نگهداری خطوط آبکاری

  • بسته C : آموزش جدید ترین متد های آبکاری در آلمان