تکنولوژی پشتیبانی رنگ

pic-1

در یک نگاه:

طیف کامل محصولات در فرایند های  آماده سازی سطح پیش از فرایند رنگ، رنگ بر، تصفیه پساب اتاق های رنگ. کاربرد در صنعت خودرو و موتور سیکلت،  لوازم خانگی ، قطعات آلومینیوم در صنعت ساختمان.

pic2

فرایندهای آماده سازی سطح پیش از رنگ

فرایند پاک کننده سطح پیش از فرایند رنگ. عملکرد در دمای پایین.طول عمر بالا. کارکرد در طی عمر محلول ثابت است و کاهش نمی یابد.

فرایند عاری از فسفر، افزایش دهنده چسبندگی رنگ: فرایند پایه زیرکنیوم جایگزین فسفاته.افزایش چسبندگی و مقاومت به خوردگی. فرایند با پایداری بالا.قابلیت عملکرد بر روی انواع مختلف سطوح فلزی.عملکرد در دمای پایین،.ایجاد کمترین میزان لجن، عاری از فسفر و فلزات سنگین.

 

فرایند آلی افزایش دهنده چسبندگی رنگ:

عملکرد بر روی انواع مختلف سطوح فلزی، کارکرد در دمای پایین، ایجاد کمترین سطح لجن، قابل خشک شدن در شرایط محیط، عاری از فسفات، عاری از کروم 6، روی، نیکل، کبالت.

pic3

فرایند رنگ بر

بدون ایجاد اثر مخرب بر سطح فلز پایه. عاری از اثر آلایندگی محیط زیست. مناسب برای کاربرد های غوطه وری و اسپری. عمر طولانی محلول.

pic4

تصفیه پساب واحد های رنگ

  • مناسب برای کاهش حجم لجن سیستم های رنگ پایه آب، حلال و ترکیب این دو.

  • کاهش مصرف آب.

  • افزایش راندمان کارخانه.