فرایند آبکاری نیکل الکترولس

کاربرد در صنایع :

در صنایع خودرو در سیستم سوخت رسانی، پیستون، کمک فنر، کاربراتور، پمپ سوخت، اتصالات کشویی

صنایع نفت و گاز نظیر اتصالات گازی و اجزای حفاری، اجزای لوله ای که آبکاری الکتریکی درون لوله ها ممکن نمی باشد، واشر محافظ کابل، گیت پلاگ

ماشین آلات سنگین، قطعات الکترونیک، صنایع غذایی

رنج کامل محصولات فرایند الکترولس نیکل شامل کامپوزیت های پوشش دهی با پلی تترا فلوئورو اتیلن   (PTFE) و سیلسیوم کاربید (SiC).

پوشش دهی  بر روی آلیاژ های روی منیزیم برای مقاومت در برابر خوردگی و سایش بالا.

رنج کامل پوشش ها با غلظت فسفر پایین، متوسط، بالا.

محصولات عاری از سرب و کبالت.

عاری از فلزات سمی سنگین.

دارای فرایندهای حاوی الکترودیالیز برای آبکاری نیکل (EDEN®).

دارای محصولات ویژه پایه منیزیم.

مواد آبکاری نیکل الکترولس

نیکل الکترولس با فسفر متوسط و پایین :

ایجاد پوشش آلیاژی نیکل فسفر با 7-9درصد فسفر.

محلول سه جزئی و عاری از آمونیوم، کادمیوم و جیوه.

مناسب برای پوشش دهی آهن و به طور ویژه برای آلیاژهای آلومینیم

کاربری آسان و مقرون به صرفه.

طول عمر محلول: 7 – 10 MTO برای قطعات آهنی و آلومینیومی.

نیکل الکترولس با فسفر بالا :

ایجاد پوشش آلیاژی نیکل فسفر با 12-10درصد فسفر.

محلول عاری از سرب و کادمیوم و منطبق بر قوانین بین المللی ELV.

محلول کاربر پسند و دارای ثبات و پایداری بالا، مقاومت نسبی بالا در برابر آلودگی های فلزی.

قابل استفاده در محلول عاری از اسیدبوریک و EDTA.

قابلیت کاربری بصورت وان ثابت و گردان.کاربری آسان و مقرون به صرفه.

ایجاد پوشش با سرعت 12-8 میکرون بر ساعت.