صادرات فلزات آبکاری

صادرات آند مس گرید آبکاری

شرکت فلزاب آند مس فسفردار و بدون فسفر با خلوص و کیفیت بالا  در اشکال توپی، تخت و ناگت را صادر می نماید

داونلود کاتالوگ

 

صادرات آند روی

شرکت فلزاب آند روی با درصد خلوص 99.999%  در اشکال متنوع را صادر می نماید

داونلود کاتالوگ