فناوری روز (State of the Art)

شرکت فلزاب با مشارکت در سمینارها، نمایشگاهها و بازدید های بین المللی همواره به فناوری های روز دنیا اشراف داشته و آن را در اختیار مشتریان خود قرار می دهد.

 

بازدید از بزرگ ترین کارخانه شیرالات دنیا گروهه

بازدید از کارخانه پورشه

بازدید از کارخانه چاپ بوردا

بازدید از نمایشگاه بین المللی O&S

بازدید صاحبان تکنولوژی از فلزاب

بازدید آتوتک از فلزاب – سال 1395

بازدید دکتر هسه از فلزاب- سال 1393-1394