مشاوره و خدمات

مشاوره قبل از خرید:

مشاوره قبل از فروش مواد پوشش دهی و آبکاری

مشاوره و انتخاب پروسه مناسب براي مشتريان محترم توسط كارشناسان شركت فلزاب

امکان بازدید از نمایشگاه قطعات آبکاری شده در دفتر مرکزی و دفتر شماره 2 شرکت فلزاب جهت تطابق دادن قطعات مشابه مطابق با فلز پایه، کاربری و استانداردها

مشاوره و راه اندازي جديدترين پروسه هاي آبكاري و پوشش دهی دنيا در ايران

مشاوره و راه اندازي پروسه هاي سبز و دوستدار محيط زيست

ارسال فرم تقاضاي اطلاعات آبكاري (مشتريان محترم مي توانند با پر كردن اين فرم و ارسال آن به شركت فلزاب ما را از نيازهاي واقعي خود براي مشاوره و خدمات رساني بهتر و همينطور انتخاب پروسه مناسب مطلع نمايند.)

ارسال فرم تقاضاي اطلاعات آبكاري (مشتريان محترم مي توانند با پر كردن اين فرم و ارسال آن به شركت فلزاب ما را از نيازهاي واقعي خود براي مشاوره و خدمات رساني بهتر و همينطور انتخاب پروسه مناسب مطلع نمايند.)

ارسال كاتالوگهاي درخواستي و مرتبط با پروسه هاي آبكاري مشتريان

ارسال معرفي پروسه شامل خلاصه اي از نحوه عملكرد و ويژگيهاي پروسه براي مشتريان

 

خدمات بعد از فروش:

مشاوره و رفع اشكالهاي احتمالي و پاسخ به سؤالات مشتريان بصورت تلفني يا حضوري.

مشاوره و خدمات آزمايشگاهي براي رفع اشكال وانها.

مشاوره و بازديدهاي دوره اي كارشناسان فلزاب براي بررسي روند مصرف مواد آبكاري.

آموزش روشهاي مختلف آناليز و تيتراسيون به مشتريان در محل آزمايشگاه شركت فلزاب و زير نظر متخصصين اين شركت هماهنگي اعزام مشتريان بزرگ صنعتی به اروپا براي بازديد از کارخانجات، صنايع و نمايشگاههاي مربوطه.

ارسال ديتا شيت و روش كار براي مشتريان پس از خريد و راه اندازي پروسه به زبانهاي فارسي ، انگليسي و يا آلماني.