نقش فلزاب در رشد صنعت آبکاری ایران

اولین سمینار آبکاری در ایران در سال 1370  توسط شرکت فلزاب برگزار گردید.

در این کنفرانس شرکت فلزاب جناب آقای پروفسور ناصر کنعانی که از بزرگان صنعت آبکاری در جهان هستند و در آلمان تدریس می نمایند با صنعت آبکاری ایران آشنا نمود.

شرکت فلزاب کتاب “باطری اشکانیان” که توسط پروفسور ناصر کنعانی نوشته شده را انتشار و تکثیر نمود.

داونلود فایل Pdf کتاب

شرکت فلزاب جهت انتقال نمونه محلول  وان های مشتریان خود به آزمایشگاه فلزاب به منظور انجام  تست های آزمایشگاهی با هدف حفظ سلامت کارکنان و کمک به حفظ محیط زیست ظرف های مخصوص انتقال محلول را در اختیار مشتریان خود قرار می دهد. با امید آنکه کلیه همکاران در این صنعت از نقل و انتقال محلول های الکترولیت در ظروف نامناسب اجتناب نمایند.

راه اندازی نخستین خط آبکاری مدار های چاپی در یزد

راه اندازی نخستین خط آبکاری گالوانیزه آلیاژی در مشهد

قدردانی انجمن آبکاری