بردهای مدار چاپی

آبکاری قطعات الکترونیکی و بردهای مدار چاپی(PCB) در صنایعی همچون صنایع پزشکی ، هوا فضا و مخابراتی مورد استفاده قرار میگیرند.

فرآیندهای مورد استفاده:

  • مس الکتورلس(PPT)

  • آبکاری حفرات(PTH)

  • آبکاری قلع

  • آبکاری طلا

برخی قطعاتی که مورد آبکاری قرار میگیرند:

  • قطعات الکترونیکی نظیر IC ها – HDI – بردهای فلاکسیبل و قطعات نیمه راسانا