صنایع ریلی و دریایی

به منظور ایجاد مقاومت به سایش و مقاومت به خوردگی فرآیندهای زیر در صنایع ریلی و دریایی مورد استفاده قرار میگیرند

 

 

برخی از قطعات مورد آبکاری در صنایع ریلی و دریایی

  • صفحات اتصال

  • قطعات ریخته گری و یا فورج و نورد شده

  • انواع تراورس…