لوازم خانگی

آبکاری و پوشش دهی در صنعت لوازم خانگی با هدف ایجاد مقاومت به خوردگی و اهداف تزئینی به کار می رود.

 

فرآیندهای با کاربری بیشَتر در این صنعت:

 

برخی قطعات نیازمند آبکاری شامل:

  • اتصالات داخلی ماشی لباس شویی، یخچال ، بخاری و …

  • صفحات داخلی کولر ها و لوازم گرمایشی و سرمایشی

  • لوازم آشپزخانه ای مثل آبچکان و …

  • چوب لباسی های فلزی

  • پایه های فلزی مبلمان و صندلی و …