لوستر و چراغ های تزئینی

فرآیندهای مورد استفاده:

 

:برخی قطعاتی که مورد آبکاری قرار میگیرند

  • لوستر

  • آباژور

  • آینه و شمعدان

  • چراغ های روشنایی تزئینی و …