ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

انواع قطعات مورد استفاده در ماشین آلات صنعتی نیازمند پوشش آبکاری می باشند

 

:فرایندهای پرکاربرد