موتورسیکلت و دوچرخه

فرآیندهای مورد استفاده در این صنعت شامل

 

برخی از قطعات نیازمند آبکاری:

  • انواع پیچ و مهره و اتصالات و فنر

  • سپر

  • طوقه

  • اگزوز موتور سیکلت

  • دسته فرمان

  • ترکبند و….